Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zmiany w podatku CIT 2021

Program:

1 dzień

1. Spółki komandytowe i jawne a CIT

2. Spółki komandytowe, a dochody z lat poprzednich

3. Opłacalność przekształcenia spółek do poziomu spółki jawnej lub komandytowej

4. Estoński CIT - zalety i zagrożenia

5. Odliczanie strat podatkowych

6. Obniżenie stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach

7. Zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych

8. Spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku

9. Konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa

2 dzień

10. Ulga na złe długi w podatku dochodowym

11. Obniżona stawka CIT

12. Zmiana zasad opodatkowania w przypadku likwidacji spółki i przekazania jej majątku wspólnikom

13. Rozszerzenie zakresu transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji do cen transferowych, nowe obowiązki dokumentacyjne

14. Podatek u źródła

15. Fundusz inwestycyjny – przywileje i ograniczenia

16. Skutki błędnej płatności za faktury VAT

17. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment

18. Hipotetyczne koszty odsetkowe

19. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 w 2021 a CIT

20. Podsumowanie zmian w podatku CIT na 2021 r.

Cele:

Prezentacja najnowszych zmian w ustawie CIT w roku 2021 z praktycznymi przykładami zastosowań wraz z analizą ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej oraz prezentacją narzędzi optymalizujących to ryzyko. 

Każde zagadnienie omawiane będzie według zasady:  zmiana regulacyjna – ocena wpływu zmiany na biznes – przykłady praktyczne – ryzyka podatkowe – narzędzia zabezpieczenia ryzyka podatkowego   

Świadectwo kwalifikacyjne: 

Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:

- liczba godzin: 16

- tryb weekendowy

- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 500 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI