Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Strategie zarządzania projektem

400 zł 16 h

Program:

1. Wstęp do zagadnień związanych myśleniem projektowym. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Zalety i wady pracy projektowej.

2. Przepis na dobry projekt – logika projektowa. Identyfikacja projektu. Strategie zarządzania projektami. Analiza potrzeb interesariuszy.

3. Uzasadnienie realizacji projektu. Tworzenie drzewa problemów. Formułowanie celu (analiza SMART), tworzenie drzewa celów.

4. Planowanie działań w projekcie z wykorzystaniem Strategii Walta Disney’a.

5. Efekty działań projektowych – określanie rezultatów (rodzaje mierniki).

6. Opracowanie matrycy logicznej projektu.

7. Warunki skutecznej realizacji projektu – dobór zespołu projektowego, role w zespole, znaczenie motywacji.

8. Metody zarządzania ryzykiem w projektach. Czynniki składające się na sukces w projekcie.

9. Ewaluacja projektu. Wnioski i rezultaty realizacji projektu jako początek pracy nad nowym projektem.

Cele:

Celem szkolenia jest doskonalenie oraz nabycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem w projekcie. Szkolenie skoncentrowane jest na praktyce sprzyjającej realizacji Państwa projektów w sposób efektywny, satysfakcjonujący i optymalny ze względu na potencjał zespołu projektowego.

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i wzmacniają swoje kompetencje w zakresach:

  • specyfiki działania projektowego
  • tworzenia projektów
  • skutecznej realizacji projektu
  • pracy zespołowej w projekcie
  • ewaluacji projektu.

Metody szkoleniowe:
„Burza mózgów”, praca w grupach zadaniowych, dyskusja, case study, gry zespołowe.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI