Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Windykacje - skuteczne negocjacje z dłużnikami

700 zł 16 h

Program:

1. Wprowadzenie do tematyki windykacji i negocjacji z dłużnikiem. Podstawowe pojęcia i mechanizmy.

2. Zasady skutecznej windykacji (m. in. cechy skutecznego windykatora).

3. Dłużnik – kim jest? Profile psychologiczne dłużników.

4. Windykacja jako konflikt – reakcje ludzi na konflikt, style rozwiązywania konfliktów, możliwości i potencjał ukryty w konflikcie.

5. Komunikacja w konflikcie.

6. Rozmowa windykacyjna - etapy rozmowy, jak prowadzić rozmowę z dłużnikiem?

7. Podtrzymywanie kontaktu z dłużnikiem – skuteczne prowadzenie rozmów telefonicznych, prowadzenie korespondencji z dłużnikiem, itp.

8. Podstawy języka perswazji w windykacji - chwyty słowne i językowe, technika „kasowanie zastrzeżeń”.

9. Podstawy NLP w windykacji – podstawowe techniki wywierania wpływu, perswazji i sztuka przekonywania i argumentacji. Podsumowanie szkolenia.

Metody szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o aktywne metody pracy (symulacje, analiza przypadków, burza mózgów, dyskusja, gry, scenki, ćwiczenia), przy wykorzystaniu metod audiowizualnych (prezentacja multimedialna). Narzędzia dodatkowe wykorzystywane podczas szkolenia: mapa myśli, praca z metaforą, prezentacja Power Point, handouty.

Cele:
Celem szkolenia jest doskonalenie oraz nabycie wiedzy z zakresu windykacji oraz umiejętności prowadzenia efektywnych i skutecznych negocjacji z dłużnikami. Uczestnicy nabędą wiedzę i wzmocnią swoje kompetencje w następujących zakresach:

  • zasady skutecznej negocjacji
  • sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • etapy i metody prowadzenia rozmów windykacyjnych
  • podstawy NLP w windykacji – język perswazji, sztuka przekonywania i argumentacji.

Szkolenie skoncentrowane jest na zagadnieniach związanych z windykacją, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących negocjacji z klientem – dłużnikiem, w sposób skuteczny, satysfakcjonujący i optymalny, prowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 700 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI