Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Metoda 5S

520 zł 16 h

Program:

1. Wstęp – czym jest metoda 5S, co oznacza i po co ją wdrażać? 

2. 2S – Systematyka.

3. Koncepcja sygnałów wizualnych.

4. Wdrożenie zasad Systematyki, zasada ekonomiki ruchu.

5. Mapa 5S.

6. Metoda etykiet.

7. Metoda malowania.

8. Metoda oznaczania kolorami.

9. Metoda obrysów.

10. 3S – Sprzątanie.

11. Kampania sprzątania.

12. Czyszczenie/przegląd.

13. 4S – Standaryzacja.

14. 5S – Samodyscyplina.

15. Narzędzia i metody zachowania samodyscypliny we wdrażaniu 5S.

16. Podsumowanie szkolenia. 

Cele: 

Szkolenie przedstawia podstawy Systemu 5S oraz metody jego zastosowania. Każde z "S" jest szczegółowo omówione oraz zilustrowane ćwiczeniami. Podkreślona zostaje kluczowa rola wizualizacji, znaczenie inspekcji dokonywanej w czasie codziennego czyszczenia sprzętu, a także konieczność standaryzacji sposobu wykonywania pracy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI