Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

PRINCE2® 6th edition Foundation

2 500 zł 16 h

PRINCE2® jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS, która posiada akredytację na prowadzenie szkoleń i egzaminowanie    

Cele:

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
 • Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.
 • Liczba PDU: 21

Korzyści ze szkolenia:

 • Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®.
 • Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.
 • Zrozumienie celu stosowania pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy są obecnie lub będą w przyszłości zaangażowani w realizację projektów:

 • Kadra zarządzająca
 • Kierownicy projektów
 • Specjaliści dziedzinowi,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Każdy zainteresowany tematyką zarządzania projektami chcący zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy  

Mogą w nim uczestniczyć osoby o różnym doświadczeniu projektowym i wypełniające różne role w strukturach projektu. Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania projektami. Wiedza o metodyce PRINCE2 zdobyta na szkoleniu może być stosowana przy prowadzeniu projektów w każdej dziedzinie.

Czas trwania:

 • Szkolenie trwa 3 dni. Trzeciego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej, odbywa się egzamin.
 • Szkolenia weekendowe trwają również 3 dni i odbywają się w dwa weekendy. Zazwyczaj w pierwszy weekend zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, a w drugi, w sobotę ma miejsce trzeci dzień wykładów oraz egzamin.

Certyfikacja:
Egzamin  PRINCE2® Foundation (2017 Update):

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • język angielski lub język polski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.

Egzamin PRINCE2® Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu PRINCE2® Foundation wydawanego przez AXELOS. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2® w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16 h
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 2 500 zł (cena za szkolenie wraz z egzaminem)

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI