Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Studium portretu

350 zł 18 h

Program:

1. Historia portretu od Daguerra do dziś.

2. Pojęcie portretu (typy portretu, cechy charakterystyczne).

3. Obiektywy portretowe, ogniskowa, jasność, odległość fotografowania, wielkość materiału światłoczułego. Głębia ostrości.  

4. Barwa, kontrast i głębia ostrości jako środki wyrazu w portrecie. Kadrowanie i komponowanie portretu.

5. Oświetlenie i jego wpływ na charakter portretu.

6. Praca w studiu fotograficznym, obsługa lamp błyskowych, synchronizacja, modyfikatory światła.

7. Praca z modelką. Pozy i przerysowania.

8. Technika wysokiego i niskiego klucza w portrecie – praca w atelier.

9. Technika wykonywania portretu w plenerze (sprzęt, organizacja planu zdjęciowego)

10. Wybór i ocena zdjęć.

11. Retusz portretu.

Cele:

Warsztat skierowany do osób, które znają obsługę aparatu i dopiero zaczynają pracę z modelem/modelką. Uczestnicy warsztatów poznają technikę wykonywania zdjęć w atelier i w świetle naturalnym oraz techniki specjalne w portrecie. Poznają zagadnienia związane z estetyką w portrecie.

 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach wydawany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- umowa o warsztaty.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 18
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14.

Koszt: 300 zł


Szkolenie organizowane przy współpracy z Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki

Kontakt:
Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 07
e-mail: 
muzeumfoto@byd.pl
www.muzeumfoto.byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI