Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Studium Aktu

700 zł 21 h

Program:

1. Historia aktu, przegląd artystów. Helmut Newton, Mapplethorn, Krynicki, Wantuch i wielu innych.

2. Prawo do wizerunku, prawo autorskie, zawieranie umów.

3. Praca z modelką. Aranżacja, stylizacja - makijaż, wizaż.

4. Pozy i przerysowania. Ogniskowa, głębia ostrości, kadrowanie i komponowanie.

5. Praca w studio i organizacja planu zdjęciowego.

7. Fotografia studyjna i we wnętrzach. Modyfikatory światła. Setupy oświetlenia.

6. Oświetlenie i jego wpływ na charakter aktu.

8. Technika wysokiego i niskiego klucza.

9. Fotografia modelki w plenerze. Doświetlanie blendą lub lampami błyskowymi

10. Stosowanie lamp błyskowych i ekranów w plenerze.

11. Analiza prac i obróbka komputerowa (retusz).

12. Oprawa prac, prezentacja.

Cele:
Osiągnięcie umiejętności świadomego i kreatywnego kontaktu z modelem. Dążenie do efektywnego wykorzystania światła w fotografii portretowej. Ukazanie warsztatu fotografa i asystenta fotografa studyjnego. Zapoznanie z estetyką i historią aktu. Praca w profesjonalnym atelier.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- umowa o warsztaty. 

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 21
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14.

Koszt: 700 zł


Szkolenie organizowane przy współpracy z Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki

Kontakt:
Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 07
e-mail: 
muzeumfoto@byd.pl
www.muzeumfoto.byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI