Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kurs kulinarny - Kucharz, zawód dla osób z fantazją

Program:

1. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.

2. Wiedza z zakresu HACCP.

3. Catering, kalkulacje zapotrzebowania towarowego, podstawy budowania karty menu.

4. Obróbka wstępna oraz termiczna warzyw i owoców- nowoczesne sposoby podania, obróbka termiczna, przyprawianie oraz zastosowanie tych produktów w menu.

5. Obróbka wstępna i termiczna mięsa wieprzowego, podział tuszy wieprzowej, zastosowanie odpowiednich technik kulinarnych do danego rodzaju mięsa.

6. Obróbka wstępna i termiczna drobiu i dzikiego ptactwa, dopasowanie technik kulinarnych oraz sposoby podania.

7. Mięso wołowe sposoby przyrządzenia i podania oraz gatunki obecne w teraźniejszej gastronomii.

8. Ryby i owoce morza, obróbka wstępna termiczna, łączenie z owocami i mięsami zwierząt rzeźnych- przykłady kuchni fusion.

9. Desery lodowe oraz na bazie mleka i śmietany, przygotowanie musów i słodkich sosów.

10. Kuchnia „Fusion” geneza i wyznaczniki oraz metody stosowane do wykonania potraw kuchni molekularnej.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu kucharza.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie na druku MEN, które wydaje Centrum Kształcenia Ustawicznego GAUDEAMUS na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin/zaliczenie:
Egzamin z teorii zawodowej oraz umiejętności praktycznych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 80
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 2000 zł

Płatność przelewem na konto:
Centrum Kształcenia Ustawicznego „Gaudeamus”
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
11 1600 1462 0008 1357 2563 2135
z dopiskiem "Opłata za Kurs kulinarny"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI