Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kurs przygotowujący do pracy egzaminatora

Program szkolenia:

1. Informacje ogólne o egzaminie - 30 minut
2. Dokumenty niezbędne w pracy egzaminatora - 30 minut
3. Zasady sprawdzania modułów: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna - 45 minut
4. Sposób oznaczania i klasyfikowania błędów w pracach pisemnych – 90 minut 
5. Ocena punktowa prac pisemnych – 45 minut
6. Ocena modułu mówienie – 75 minut.

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania pracy egzaminatora na państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego, szczególnie do sprawdzania i oceny prac na poziomie B1.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy

- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 7,
- tryb: online/weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 380 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI