Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Projektowanie aplikacji internetowych – WebExpert

430 zł 32 h

Program:

1. Przetwarzanie dokumentów XML:
 • dynamiczne tworzenie dokumentów XML w PHP
 • walidacja i przetwarzanie dokumentów XML w PHP
 • projekt: kalkulator walut wg średniego kursu NBP.
2. Generowanie grafiki rastrowej i wektorowej.
3. Typy i nagłówki MIME.
4. Wykorzystanie biblioteki GD do generowania grafiki bitmapowej.
5. Struktura dokumentu SVG (przestrzenie nazw, definicje typu dokumentu).
6. Projekt: generator wykresów (PHP, MySQL, XHTML, SVG).
7. Szablony:
 • szablony PHP (modyfikatory zmiennych, przetwarzanie tablic)
 • instalacja biblioteki Smarty
 • zmienne, modyfikatory i funkcje, metody obiektów Smarty
 • szablony Smarty.
8. Przetwarzanie plików serwera.
9. Przyjazne adresy URL.
10. Konfiguracja serwera: httpd.conf.
11. Moduł mod_rewrite.
12. Generowanie pliku .htaccess.
13. Technologia AJAX.
14. Protokół HTTP.
15. Obiekt XMLHttpRequest.
16. AJAX i XML.
17. Wzorce programistyczne.
18. AJAX, XML, PHP i MySQL – przykładowy projekt.
19. Wzorzec MVC.
20. Akcje, widoki i translacje adresów URL:
 • mapowanie relacyjno-obiektowe (Propel, Doctrine)
 • przykładowy projekt z wykorzystaniem szablonów Smarty.
21. Biblioteki i rozszerzenia PHP.
22. Komunikacja z usługami sieciowymi (FTP, IMAP, POP3, SMTP).
23. Repozytorium PEAR – obfuskacja i kodowanie skryptów.
24. Analiza i metodyki tworzenia projektów.
25. Diagramy ERD, język UML.
26. Praca grupowa i kontrola wersji (CVS).

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia aplikacji internetowych. Kurs wprowadza w zaawansowane techniki programistyczne języka (programowanie obiektowe, szablony, zaawansowane metody dostępu do baz danych) wykorzystywany podczas tworzenia aplikacji internetowych.

Adresaci:
Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych, które posiadają podstawowe umiejętności i pragną  rozwinąć swoje kwalifikacje. Konieczna jest znajomość systemu operacyjnego Linux, podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych, znajomość zagadnień z modułów WebMaster i Web Programmer.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat o ukończeniu kursu wystawiany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 32
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 430 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI