Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Projektowanie aplikacji internetowych – WebProgrammer

430 zł 32 h

Program:

1. Przygotowanie środowiska pracy.

2. Instalacja serwera WWW (Apache) w systemie Windows i Linux.

3. Instalacja interpretera PHP w systemie Linux (kompilacja, instalacja z pakietów i instalacja dodatkowych bibliotek).

4. Instalacja i konfiguracja serwera baz danych MySQL.

5. Testowanie środowiska pracy.

6. Programowanie w języku PHP.

7. Wprowadzenie do programowania (składnia, typy zmiennych, listy i tablice asocjacyjne, instrukcje warunkowe i pętle, funkcje).

8. Przetwarzanie pól formularzy metodą POST (dynamiczne formularze HTML, walidacja danych).

9. Przetwarzanie parametrów przekazywanych w hiperłączach metodą GET.

10. Operacje dyskowe (zarządzanie katalogami i plikami, prawa dostępu).

11. Przetwarzanie plików tekstowych (plikowe bazy danych).

12. Ciasteczka, sesje i zmienne sesji.

13. Praca z systemem relacyjnych baz danych MySQL.

14. PHP i komunikacja z bazami danych (SQLite, MySQL) i przetwarzanie wyników zwracanych przez bazę.

15. Zarządzanie tabelami – wprowadzenie do języka SQL (typy danych, zapytania, funkcje, wstawianie, usuwanie i modyfikacja danych, zaawansowane zapytania).

16. Użytkownicy i uprawnienia bazy MySQL.

17. Zarządzanie bazą MySQL z wykorzystaniem linii poleceń (tworzenie zapytań SQL, narzędzia administracyjne).

18. Instalacja, konfiguracja i obsługa aplikacji PHPmyAdmin.

19. Projektowanie bazy danych.

20. Normalizacja bazy danych.

21. Wizualne projektowanie bazy danych z wykorzystaniem MySQL Workbench.

22. Wydajność bazy danych (indeksy).

23. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych.

24. Przetwarzanie zmiennych formularzy – wprowadzenie do wyrażeń regularnych.

25. Konfiguracja serwera WWW i interpretera PHP.

26. Rodzaje ataków (XSS, SQL Injection).

27. Analiza bezpieczeństwa aplikacji internetowej.

28. Projektowanie aplikacji internetowej.

29. Projektowanie przykładowej aplikacji (system zarządzania treścią, forum, klient poczty).

30. Projektowanie bazy danych.

31. Projektowania struktury aplikacji (modularyzacja, powtórne wykorzystanie kodu).

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia aplikacji internetowych. Szkolenie przeznaczony jest dla początkujących, swoim programem obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia statycznych stron internetowych oraz gotowe systemy zarządzania treścią.

Adresaci:
Kurs przeznaczony dla osób średnio-zaawansowanych, które chcą poznać zasady projektowania aplikacji internetowych w języku PHP. Konieczna jest podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux, podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych, podstawy programowania strukturalnego, wiedza i umiejętności objęte kursem WebMaster.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 32
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 430 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI