Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Projektowanie aplikacji internetowych – WebMaster

430 zł 32 h

Program:

1. Wprowadzenie do języka HTML.
2. Struktura dokumentu (sekcje META, definicje typu dokumentu).
3. Podstawowe znaczniki.
4. Tworzenie hiperłączy.
5. Multimedia na stronach WWW.
6. Podstawy obróbki i kompresji grafiki rastrowej.
7. Tworzenie obiektów Flash.
8. Osadzanie grafiki i obiektów multimedialnych w kodzie HTML.
9. Kaskadowe arkusze styli (CSS).
10. Budowa arkuszy styli.
11. Definiowanie klas.
12. Definiowanie atrybutów selektorów i klas.
13. Projektowanie serwisu z wykorzystaniem arkuszy styli.
14. Projekt: oddzielenie treści serwisu od warstwy prezentacyjnej.
15. Modyfikowanie i personalizowanie gotowych szablonów stron (web templates).
16. Wprowadzenie do języka XML.
17. Struktura dokumentu.
18. Poprawność składniowa, arkusze CSS i arkusze przekształceń XSLT.
19. Struktura dokumentu XHTML (przestrzenie nazw, definicje typu dokumentu).
20. Semantyczny XHTML.
21. JavaScript.
22. Budowa skryptu.
23. JavaScript jako język programowania (instrukcje warunkowe i pętle, procedury i funkcje).
24. Obiektowy model dokumentu (DOM).
25. Przykładowe skrypty (przetwarzanie pól formularzy, dynamiczna strona HTML).
26. Publikowanie stron WWW.
27. Hosting, publikowanie z wykorzystaniem protokołu FTP.
28. Walidacja kodu HTML/xHTML (validator.w3.org).
29. Pozycjonowanie serwisu w wyszukiwarkach internetowych.
30. Systemy zarządzania treścią.
31. Instalacja aplikacji Joomla!.
32. Zarządzanie serwisem (komponenty, moduły i rozszerzenia).
33. Zarządzanie szablonami.
34. Przykładowe rozszerzenia.
35. Bezpieczeństwo aplikacji.
36. Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Joomla!.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia aplikacji internetowych. Szkolenie przeznaczony jest dla początkujących, który obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia statycznych stron internetowych oraz gotowe systemy zarządzania treścią.

Adresaci: 
Kurs przygotowany jest  dla osób, które zamierzają projektować aplikacje internetowe z wykorzystaniem serwera WWW Apache, interpretera PHP oraz relacyjnej bazy danych MySQL. Od kursantów wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 32
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 430 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI