Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Tworzenie aplikacji internetowych

690 zł 60 h

Program:

1. Przygotowanie środowiska pracy serwera:

 • instalacja serwera WWW Apache w systemie Windows i Linux
 • integracja interpretera języka PHP z serwerem WWW
 • instalacja i konfiguracja serwera baz danych Firebird.

2. Wprowadzenie do programowania w języku PHP:

 • składnia języka
 • typy zmiennych
 • listy i tablice asocjacyjne
 • instrukcje warunkowe i pętle
 • procedury i funkcje
 • klasy i obiekty.

3. Wykorzystanie bazy Firebird:

 • typy danych w języku SQL
 • tworzenie i kasowanie tabel
 • podstawy administracji bazą Firebird
 • zaawansowane zapytania.

4. Projektowanie baz danych:

 • baza w postaci normalnej
 • kwestie wydajności: indeksy, denormalizacja bazy.

5. Obsługa tabel w bazach danych:

 • polecenia SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE
 • odwołania do widoków i procedur składowanych
 • projektowanie struktury programu, komenda include
 • system newsów z komentarzami (sesje).

6. Zaawansowany SQL:

 • operacje na łańcuchach i tablicach
 • wyrażenia regularne
 • zapytania agregujące
 • widoki i procedury składowane
 • bezpieczeństwo danych, prawa dostępu.

7. Dane użytkownika:

 • przekazywanie danych za pomocą protokołu HTTP
 • przesyłanie formularzy metodą GET i POST
 • wykorzystanie danych cookie
 • zmienne sesji
 • walidacja wprowadzanych danych.

8. Komunikacja z serwerami baz danych:

 • zestawianie połączeń z bazą danych Firebird
 • wykonywanie zapytań SQL
 • przetwarzanie wyników zwracanych przez serwer baz danych.

9. Zaawansowane konstrukcje programowe:

 • przetwarzanie plików serwera
 • wykonywanie poleceń systemu serwera
 • generowanie komunikatów poczty elektronicznej.

10. Administracja środowiska serwera:

 • poruszanie się po programie Linux
 • konfiguracja Apache'a
 • obfuskacja i kodowanie skryptów
 • repozytorium PEAR.

11. Biblioteki i dodatkowe funkcje:

 • usługi sieciowe (web services)
 • generowanie grafiki i wykresów.

12. Specyfikacja wymagań, analiza projektu:

 • diagram ERD
 • język UML.

13. Metodyki tworzenia projektów:

 • klasyczne metodyki tworzenia oprogramowania
 • metody lekkie (agile methodologies).

14. Praktyczna strona prowadzenia projektów:

 • rozmowa z klientem
 • szacowanie czasu i kosztu projektu.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia aplikacji sieciowych.

Adresaci:
Kurs przeznaczony dla osób, które zamierzają budować aplikacje WWW w oparciu o system operacyjny Linux z wykorzystaniem serwera WWW Apache oraz interpretera PHP. Konieczna podstawowa znajomość HTML, funkcjonowania sieci WWW oraz podstawowa wiedza na temat programowania (pojęcia: zmienna, pętla, instrukcja warunkowa, funkcja).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 60
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 690 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI