Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Podstawy grafiki rastrowej

480 zł 36 h

Program:

1. Praca z obrazem.
2. Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu.
3. Definiowanie wielkości obszaru roboczego .
4. Kadrowanie.
5. Tworzenie efektów za pomocą narzędzi malarskich.
6. Tryby malowania.
7. Technika pracy na warstwach.
8. Tworzenie nowych warstw.
9. Metody kopiowania, usuwania, zmiany kolejności warstw.
10. Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli.
11. Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka.
12. Podstawowe narzędzia edycyjne.
13. Selekcje.
14. Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia.
15. Operacje na selekcjach.
16. Wtapianie.
17. Wygładzanie, rozszerzanie, brzeg, zawężanie warstw.
18. Swobodne przekształcenia zaznaczenia.
19. Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia.
20. Zaznaczanie zakresu koloru.
21. Podstawy edycji i tonowania obrazu.
22. Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie.
23. Pieczątka (stamp tool), łatka i inne.
24. Praca z tekstem.
25. Formatowanie tekstu.
26. Praca z tekstem akapitowym.
27. Opcje mieszania warstw.
28. Style warstw.
29. Modele kolorów - RGB, CMYK, LAB, HSB.
30. Omówienie kanałów.
31. Praca z obrazem czarno-białym.
32. Wprowadzenie do korekty obrazu.
33. Sposoby kolorowania.
34. Praca na poziomach jasności i histogramie.
35. Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves.
36. Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation.
37. Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color.
38. Ścieżki - tworzenie i edycja.
39. Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie.
40. Narzędzia do edycji ścieżek.
41. Praca na węzłach.
42. Zaawansowane metody selekcji i maskowania.

Cele:
Celem kursu jest zdobycie umiejętności kreatywnego wykorzystywania grafiki rastrowej zarówno na potrzeby druku, prezentacji, jak i tworzenia stron WWW. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby uczestnicy podczas wykonywania licznych ćwiczeń mogli poznać zasady pracy z oprogramowaniem. Tematyka ćwiczeń jest tak dobrana aby obejmowała najczęściej wykonywanymi przez grafików zadania.

Adresaci:
Kurs kierowany jest do osób pragnących poznać zasady tworzenia grafiki rastrowej i nauczyć się efektywnego wykorzystywania narzędzi do jej tworzenia i obróbki (Photoshop, Gimp). Od kursantów wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 36
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI