Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie projektami

520 zł 24 h

Program:

1. Wprowadzenie:

 • Co to jest projekt
 • Rola menadżera projektu
 • Definiowanie projektu (proces, techniki, zamierzenia i cele operacyjne, role i odpowiedzialności, macierz odpowiedzialności, organizacja projektu)
 • Plan pracy (budowa, proces, oszacowanie, relacje między zadaniami, przykłady struktur WBS, zarządzanie planem pracy)
 • Wydarzenia krytyczne (zarządzanie wydarzeniami krytycznymi, analiza przyczyn i skutków,)
 • Zakres prac w projekcie (zarządzanie zakresem, techniki, dodatkowe zadania w Planie Pracy, plan komunikacji)
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Terminologia.

2. Definiowanie projektu w MS Project.

3. Planowanie projektu w MS Project:

 • Wpisywanie zadań
 • Łączenie zadań
 • Zadania cykliczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi przy realizacji zadań
 • Przydzielanie zasobów materialnych do zadań
 • Wpisywanie kosztów: ludzi, firm zewnętrznych, zasobów materialnych
 • Analiza ścieżki krytycznej projektu
 • Harmonogram Gantt’a.

4. Kontrola realizacji prac w projekcie w MS Project:

 • Wpisywanie rzeczywistych czasów trwania
 • Wprowadzanie wyprzedzeń i opóźnień zadań
 • Termin ostateczny
 • Nakładów pracy i kosztów zadań oraz zasobów
 • Określenie stopnia zaawansowania prac w projekcie
 • Wprowadzanie zmian do projektu.

5. Wykorzystywanie innych funkcji MS Project potrzebnych do zarządzania projektem:

 • Raporty (rodzaje, drukowanie, ustawianie marginesów, nagłówków i stopek, legend, ustawianie stron, dostosowanie raportów do własnych potrzeb);
 • Tabele
 • Filtry
 • Kalendarze
 • Importowanie danych do MS Project
 • Eksportowanie danych do innych programów.

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie się z narzędziami informatycznymi wspierającymi zarządzanie projektami. Podczas zajęć przewidziane są ćwiczenia, które pozwalają zapoznać się z możliwościami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami na każdym etapie projektu.

Adresaci:
Kurs adresowany jest do wszystkich osób chcących wykorzystywać narzędzia informatyczne do planowania i zarządzania projektami. Wszystkie osoby chętne do poznania nowoczesnych systemów informatycznych wspierających prowadzenie projektów. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI