Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Wprowadzenie do systemu Linux

480 zł 20 h

Program:

1. Instalacja systemu:

 • Na dedykowanym komputerze
 • W środowisku wirtualizacyjnym
 • W środowisku wielosystemowym.

2. Podstawowe operacje w środowisku graficznym:

 • Działania na plikach i katalogach
 • Przegląd aplikacji
 • Konfiguracja sieci.

3. Praca w trybie tekstowym (wiersz poleceń):

 • Podstawowe operacje na plikach i katalogach
 • Edycja tekstu
 • Strumienie i potoki.

4. Zarządzanie uprawnieniami:

 • Zakładanie kont użytkowników i modyfikacja ich parametrów
 • System praw dostępu do plików i katalogów
 • Podnoszenie poziomu uprawnień - mechanizmy su i sudo.

5. Zadania administracyjne:

 • Dzienniki pracy systemu
 • Automatyzacja zadań.

6. Podstawowe usługi serwerowe:

 • Usługa WWW (serwer Apache)
 • Usługa serwera plików (Samba i FTP).

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową programu Linux i jego filozofią. Kurs obejmuje swoim programem instalację systemu, konfigurację, instalację oprogramowania oraz pracę w tym systemie.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z podstawami pracy w systemie operacyjnym Red Hat Linux. Szkolenie polecane jest szczególnie tym osobom, które nie miały wcześniej styczności z tym system operacyjnym. Od kursantów wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI