Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Programowanie dla platformy Android

1 200 zł 34 h

Program:

1. Przygotowanie środowiska pracy Eclipse, Instalacja i konfiguracja: Eclipse, SDK i AVD.

2. Wprowadzenie do programowania w Java dla systemu Android, „Hello World” kompilacja kodu Java, uruchomienie aplikacji na urządzeniu mobilnym z systemem Andorid. Rola i znaczenie DDMS. Debugowanie aplikacji na emulatorze oraz na fizycznym urządzeniu. Rola i znaczenie pliku manifestu.

3. Konstrukcja interfejsu użytkownika z wykorzystaniem XML. Powiązanie interfejsu z kodem w języku Java. Wykorzystanie widoków, kontrolek i układów. Obsługa zdarzeń generowanych przez użytkownika, okna dialogowe zastosowanie styli. Budowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem zakładek. Obsługa elementów interfejsu z poziomu warstwy logiki aplikacji.

4. Zapisywanie i odczytywanie danych. Użycie: systemu plików, baz danych w technologii SQLLite. Specyfika systemu operacyjnego android w kontekście praw dostępu root-a. Obsługa plików i folderów. Dostęp do karty SD. Tworzenie bazy danych SQLLite, podstawowe operacje na rekordach z poziomu języka SQL, rola i znaczenie kursorów. Kojarzenie danych przechowywanych z bazie z interfejsem użytkownika. Stosowanie klas dostawców treści zgromadzonych w pakiecie android.provider. Stosowanie identyfikatora UR.

5. Obsługa odbiornika GPS i akcelerometru i innych czujników.

6. Wykorzystanie technologii Bluetooth i Wi-Fi. Kontrola dostępności sieci i innych urządzeń. Parowanie urządzeń Bluetooth-u, nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi. Oprogramowanie synchronizacji danych pomiędzy różnymi urządzeniami pracującymi pod systemami Android i Windows.

7. Konfiguracja i testowanie przekaźnika LAN z zintegrowanym serwerem http.

8. Obsługa z poziomu systemu Android czytnika kodów kreskowych i kart rfid.

9. Funkcje multimediów, obsługa aparatu i mikrofonu, rejestrowanie i odtwarzanie treści multimedialnych.

10. Zastosowanie Canvas i techniki sprajtów.

Cele:
Celem kursu jest nabycie umiejętności programowania dla  platformy Android.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 34
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 200 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI