Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Programowanie aplikacji biurowych MS Office (VBA)

1 100 zł 20 h

Program:

1 . Typowe elementy składni języka VBA w praktycznych realizacjach:

 • Pętla for
 • Pętla while do, do while
 • Przykłady sortowania i wyszukiwania danych w tablicy w języku Visual Basic.

2. Programowanie GUI:

 • Podstawowe elementy interfejsu użytkownika
 • Oprogramowanie zdarzeń i metod w języku Visual Basic.

3. Tworzenie aplikacji praktycznej aplikacji:

 • Baza kontaktów i umów
 • Praktyczny przykład wykorzystania zdarzeń i metod oraz GUI.

4. Tworzenie aplikacji praktycznej aplikacji:

 • Opracowanie założeń aplikacji dynamiczny grafik
 • Główny nacisk na obsługę Arkusza z poziomu składni VBA.

5. Rozwiązanie problemu dynamicznego przeliczania danych w aplikacji (zastosowania odwołań do różnych arkuszy i plików, zaawansowane wykorzystanie pętli i operatorów logicznych). Obsługa plików.

6. Połączenie z poziomy skoroszyty i składni VBA z bazą danych MYSQL.

Cele:
Celem kursu jest nabycie umiejętności programowania w języku java, oraz praktycznego stosowania programowania obiektowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 100 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI