Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Wprowadzenie do programowania w języku Java

690 zł 20 h

Program:

1. Wprowadzenie do programowania.

2. Środowisko developerskie Eclipse.

3. Podstawy programowania strukturalnego (pętle, instrukcje warunkowe, typy danych).

4. Podstawy programowania obiektowego – pojęcie klasy, obiektu konstruktora.

5. Podstawy programowania obiektowego – mechanizm dziedziczenia.

6. Budowa interfejsu użytkownika.

Cele:
Celem kursu jest nabycie umiejętności programowania w języku Java oraz praktycznego stosowania programowania obiektowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 690 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI