Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Efektywność osobista i zarządzanie terytorium sprzedaży

520 zł 16 h

Program:

1. Zarządzanie przez cele: wyznaczanie celów zgodnych z misją firmy.

2. Zasady ustalania priorytetów.

3. Zdefiniowanie własnych złodziei czasu i nabycie umiejętności świadomego ich unikania.

4. Korzystanie z dostępnych zasobów, potrzebnych do realizacji założonych zadań.

5. Tworzenie planów krótko i długoterminowych.

6. Standardy pracy w sprzedaży.

7. Struktura wykorzystania czasu pracy przez pracowników sprzedaży.

8. Pomiar wyników pracy PH.

9. Ocena skuteczności działania PH – wybrane wskaźniki.

10. Mierniki efektywności – udział w rynku, utrzymanie klientów, rentowność klientów.

11. Wybór rynków docelowych: segmentacja, targeting, pozycjonowanie.

Cele:
Szkolenie ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania i planowania. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak analizować potencjał swojego terytorium i skutecznie planować aktywność sprzedażową.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Efektywność osobista i zarządzanie terytorium sprzedaży"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI