Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Handlowanie to gra

420 zł 8 h

Program:     

1. Budowanie świadomości handlowej:

 • Stereotypy utrudniające pracę handlowca
 • Psychologiczne gry klientów
 • Trudne sytuacje handlowe
 • Typy klientów i sposoby reagowania
 • Oczekiwania/problemy/interesy klienta.

2.    Techniki i strategie w rozmowie handlowej:

 • Siła parafrazy
 • Odkrywanie prawdziwych intencji klienta
 • Zarządzanie rozmową handlową
 • Taktyki zadawania pytań – budowanie argumentacji sprzedażowej
 • Klamrowanie – pytanie o opinię
 • Podążanie za klientem
 • Budowanie własnego autorytetu
 • Podsumowania i ustalenia z klientem.

3.    Podsumowanie mapą myśli.

Filozofia programu opiera się na skierowaniu uwagi na psychologiczne gry klienta i stosowanie niestandardowych mechanizmów wywierania wpływu. Podczas warsztatów omówione zostaną mechanizmy i techniki manipulacji oraz wywierania wpływu na ludzi, jak budować wizerunek w kontakcie z klientem. Uczestnicy będą ćwiczyć i analizować skuteczność poznanych technik i strategii, by wcielić je skutecznie w pracę z klientem i podnieść skuteczność sprzedaży.

Cele:

 • poznanie powodów swoich zachowań w procesie sprzedaży
 • podniesienie umiejętności handlowych
 • poznanie i przećwiczenie skutecznych technik handlowania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Handlowanie to gra"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI