Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Nowoczesne techniki sprzedaży

400 zł 16 h

Program:

1. Psychologia sprzedaży:

 • postawa i przekonania 
 • analiza transakcyjna, a sprzedaż.

2. Etapy procesu sprzedaży i pułapki, w które wpada handlowiec:

 • problemy w sprzedaży
 • trudne zagrywki klienta.

3. Typologia klienta – socjotechniki sprzedaży.

4. Zarządzanie spotkaniem handlowym – kontraktowanie spotkania.

5. Poszukiwanie informacji poprzez taktyki zadawania pytań i proaktywne słuchanie.

6. Angażowanie klienta w proces sprzedaży i budowanie jego odpowiedzialności – przeprowadzanie rozmów handlowych.

7. Umiejętne reagowanie na sytuację handlową:

 • klient wprowadza cię w błąd – nie daj się zwieść
 • przyszłość sprowadź do teraźniejszości
 • negocjowanie poprzez ustępstwo.

8. Trudny klient – sztuka przyjmowania reklamacji:

 • co niezadowoleni klienci mówią, robią i czego oczekują
 • przekształcanie klientów „terrorystów” w partnerów.

Metody prowadzenia zajęć:
Mini-wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, nagrania audio, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia profesjonalnej i skutecznej rozmowy handlowej z wykorzystaniem psychologii i właściwych strategii sprzedaży. Uczestnicy udoskonalą umiejętności w rozmowach handlowych oraz poznają nowe techniki i taktyki wspierające zdobywanie rzetelnych informacji od klienta.

Adresaci:
Osoby zajmujące się sprzedażą, zarządzaniem sprzedażą.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 
ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Nowoczesne techniki sprzedaży"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI