Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kreatywne i strategiczne działanie w sprzedaży

560 zł 16 h

Program:

1. Odkrywanie w sobie kreatywnego myślenia.

2. Zadawanie odpowiednich pytań i obmyślanie nowych sposobów działania.

3. Rozwijanie siły strategicznego myślenia:

 • rozbudzenie motywacji
 • analiza sytuacji – rozpoznanie realnych spraw i celów
 • jaka wartość generujemy dla naszych klientów
 • jakiego rodzaju problemy pomagamy klientom rozwiązywać
 • lustro prawdy
 • jakie działania podejmę, by osiągnąć cele.

4. Myślenie zespołowe i jego siła – szybciej i bardziej innowacyjne.

5. Studium przypadku oparte na wybranym kliencie:

 • analiza klienta z kilku płaszczyzn
 • opracowanie działań taktycznych i strategicznych
 • omówienie pomysłów.

6. Podsumowanie mapą myśli i wnioski.

Metody prowadzenia zajęć:
Dyskusja, metafora, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje, studium przypadku, analiza, wyciąganie wniosków, informacja zwrotna, praca z wykorzystaniem mapy myśli, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:

 • rozwijanie umiejętności planowania ukierunkowanego na sukces
 • uruchomienie kreatywnego i strategicznego działania w pracy z rynkiem.

Adresaci:
Szkolenie jest dedykowane do osób, które sprzedają, negocjują, zarządzają sprzedażą i marketingiem, właścicieli firm.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 560 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kreatywne i strategiczne działanie w sprzedaży"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI