Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Strategie skutecznej sprzedaży

1 120 zł 48 h

Szkolenie jest organizowane przy współpracy z 

Program:

1. Rozwój osobowości sprzedawcy:

 • analiza swoich zasobów
 • kluczowe kompetencje sprzedawcy
 • rola wartości w procesie sprzedaży
 • przekonania (wspierające i ograniczające)
 • niedoceniona mowa ciała.

2. Budowanie relacji z klientem:

 • psychologia komunikacji
 • techniki i strategie sprzedaży w kontaktach z klientem
 • profile klientów
 • rozmowa telefoniczna.

3. Zarządzanie spotkaniem handlowym:

 • tworzenie przewagi konkurencyjnej
 • ustalanie zasad spotkania
 • umiejętność patrzenia oczami klienta i podążania za nim
 • budowanie argumentacji sprzedażowej.

4. Negocjacje:

 • strony negocjacji i cel partnerów negocjacji
 • strategie negocjacyjne
 • role w procesie negocjacji
 • reguły negocjacyjne
 • negocjacje, jako gra psychologiczna.

5. Zarządzanie sobą i swoimi zadaniami:

 • planowanie i organizacja pracy sprzedawcy
 • efektywne zarządzanie zadaniami i poziomem ich realizacji
 • określenie siły priorytetów.

6. Prezentowanie rozwiązań i zamykanie sprzedaży:

 • przygotowanie rozwiązania dla klienta
 • styl prezentacji sprzedażowej
 • techniki radzenia sobie z obiekcjami klienta
 • sprawdzanie gotowości klienta
 • taktyki w zamykaniu sprzedaży.

Cele:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu innowacyjnych technik sprzedaży. Doskonalenie warsztatu i podniesienie świadomości handlowej, która przynosi konkretny rezultat biznesowy. Uczestnik kursu ukształtuje prawidłowo postawę i świadomość handlową, otrzyma innowacyjną wiedzę z zakresu strategii i technik sprzedaży, dowie się jak przejmować kontrolę nad procesem sprzedaży. Nauczy się zarządzać swoimi zadaniami, pozna skuteczne strategie negocjacyjne oraz zapozna się tajnikami prezentowania rozwiązań klientowi.

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się handlowaniem, właścicieli firm, a także do wszystkich, którzy są zainteresowani poznaniem zawodu sprzedawcy i jego tajników. Do tych, którzy chcą się rozwijać w tym zawodzie i szukają nowych inspiracji do podniesienia własnej efektywności.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
- test
- rozwiązywanie problemu sprzedażowego lub przygotowanie prezentacji rozwiązania językiem ulgi.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 48
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 120 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Strategie skutecznej sprzedaży"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI