Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Sztuka zamykania sprzedaży

400 zł 16 h

Warsztat zaawansowanych praktyk handlowych.

Filozofia programu opiera się na skierowaniu uwagi na psychologiczne gry klienta i stosowanie niestandardowych mechanizmów zamykania sprzedaży.

Program:

1. Wprowadzenie do zagadnienia – zamykałbym więcej sprzedaży, gdyby tylko… (zdefiniowanie swoich problemów i barier w zamykaniu sprzedaży) – burza mózgu.

2. Stereotypy sprzedawcy – dyskusja.

3. Techniki i strategie sprzedaży - umiejętne reagowanie na sytuację sprzedażową:

 • Żadnego czytania w myślach
 • Pomóż klientowi odkryć najważniejsze powody dokonania zakupu u ciebie
 • Spraw żeby klient sam złożył zamówienie
 • Czy jesteś gotowy do zamknięcia sprzedaży
 • Przyszłość sprowadź do teraźniejszości
 • Negocjowanie poprzez ustępstwo – „ustępowanie pola”
 • Lęk przed utratą niezamkniętej sprzedaży
 • Zamknij sprzedaż, albo zamknij sprawę
 • Jak bardzo zamknięta jest „zamknięta” sprzedaż?
 • Stwórz unikalny plan gry – omiń powód do negocjowania ceny
 • Klient wprowadza cię w błąd – nie daj się zwieść
 • Kiedy wszystko inne zawiedzie
 • Udawaj aż do skutku
 • Zwyciężaj słysząc nie od klienta.

4.  Zamiana nastawienia klienta – odwracanie oczekiwań klienta:

 • Stany emocjonalne klienta – budowanie zaangażowania
 • Symulacje – stosowanie techniki na różnych postawach klienta. 

5. Zaangażowanie klienta – sposoby jego osiągania przez sprzedawcę.

6. Ocena potencjału klienta – krok do zamykania sprzedaży:

 • Czy klient dysponuje budżetem i jaka jest jego wysokość
 • Trzy kroki do skutecznej rozmowy o pieniądzach.

7. Poznanie sposobów podejmowania decyzji przez klienta – zabezpieczenie twojego czasu:

 • Mapowanie procesu decyzyjnego
 • Etapy rozmowy o decyzji – techniki
 • Symulacje – praktyczne wykorzystanie technik.

8. Ustalenia ważnych kwestii przed prezentacją oferty.

9. Twój produkt  najlepszym rozwiązaniem i zabezpieczeniem interesów klienta.

10. Prezentacja:

 • Błędy popełniane na etapie rozwiązania
 • Przegląd uzyskanych informacji
 • Przygotowanie się do prezentowania oferty
 • Etapy prezentacji
 • Pomiar – dowiedz się, jakie wrażenie wywarła twoja prezentacja
 • Symulacja – ocena gotowości klienta do zakupu.

11. Targuj się dając klientowi satysfakcję – zapomniana sztuka sprzedaży.

12. Zabezpieczenie sprzedaży i ustalenie kolejnych kroków.

Metody prowadzenia zajęć:
Mini-wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie istotnych kroków do zamknięcia sprzedaży oraz rozszerzenie wiedzy na temat sposobów zaangażowania klienta w cały proces, ponadto uczestnicy zdobędą umiejętność argumentacji sprzedażowej do prezentowania oferty.

Adresaci:
Handlowcy, właściciele firm zajmujący się sprzedażą, menedżerowie sprzedaży.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Sztuka zamykania sprzedaży"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI