Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Lejek sprzedaży

400 zł 8 h

Warsztat opiera się na doskonaleniu prowadzenia rozmów handlowych, w tym umiejętności zadawania pytań, rozmów o procesie decyzyjnym u klienta, pracy nad lejkiem sprzedaży.

Koncentrujemy się na doskonaleniu rozmów handlowych na różnych etapach sprzedaży, nad rozwojem samoświadomości handlowej, wykorzystując analizę przeszłości, samoocenę, informację zwrotną oraz analizę przyszłości – elementy strategiczne w odniesieniu do danego klienta.

Program:     

1. Zarządzanie spotkaniem handlowym – kontraktowanie spotkania.

2. Klasyfikowanie klienta:

 • taktyki zadawania pytań (pogłębianie, odwracanie)
 • rozpoznanie procesu decyzyjnego klienta.

3. Umiejętne reagowanie na sytuację handlową:

 • klient wprowadza cię w błąd – nie daj się zwieść
 • przyszłość sprowadź do teraźniejszości
 • negocjowanie poprzez ustępstwo
 • kiedy wszystko inne zawiedzie
 • udawaj aż do skutku.

4. Zamiana nastawienia klienta – odwracanie oczekiwań.

5. Wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:

 • doskonalenie umiejętności w rozmowach handlowych
 • poznanie nowych technik i taktyk wspierających zdobywanie rzetelnych informacji od klienta i pozwalających pokonywać ucieczki klienta
 • poznanie metody mapowania procesu decyzyjnego u klienta.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Lejek sprzedaży"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI