Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zamykać sprzedaż w dobrym stylu

440 zł 8 h

Program:     

1. Zaangażowanie klienta – sposoby jego osiągania przez sprzedawcę.

2. Ocena potencjału klienta – krok do zamykania sprzedaży.

3. Ustalenia ważnych kwestii przed prezentacją oferty.

4. Twój produkt  najlepszym rozwiązaniem i zabezpieczeniem interesów klienta.

5. Prezentacja:

 • błędy popełniane na etapie rozwiązania
 • przegląd uzyskanych informacji
 • przygotowanie się do prezentowania oferty
 • etapy prezentacji
 • pomiar – dowiedz się, jakie wrażenie wywarła twoja prezentacja
 • symulacja – ocena gotowości klienta do zakupu.

6. Targuj się dając klientowi satysfakcję – zapomniana sztuka sprzedaży.

7. Zabezpieczenie sprzedaży i ustalenie kolejnych kroków.

8. Wypracowanie dobrych praktyk.

Metody prowadzenia zajęć:
Mini-wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, nagrania audio i audio-video, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
 • poznanie ważnych kroków do zamykania sprzedaży
 • rozszerzenie swojej wiedzy na temat sposobów zaangażowania klienta w proces sprzedaży
 • zbudowanie argumentacji sprzedażowej do prezentowania oferty.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 440 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zamykać sprzedaż w dobrym stylu"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI