Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Etyka i etykieta w biznesie

420 zł 16 h

Program:

1. Rola protokołu dyplomatycznego we współczesnym świecie.

2. Dobre obyczaje a zwyczaje protokolarne.

3. Przyjmowanie delegacji zagranicznej.

4. Spotkania oficjalne i towarzyskie.

5. Praktyczne pojęcia etyczne (wartość norma, reguła i postawa etyczna, dylemat etyczny, interesariusz).

6. Związki między etyką a celami, efektywnością i wizerunkiem (firmy, organizacji, itp.).

7. Analiza, diagnoza, rozwiązywanie problemów i dylematów etycznych.

8. Tworzenie kodeksu etycznego.

9. Tworzenie programu rozwoju etyki (odpowiedzialność, kodeks etyczny, szkolenie, komunikacja etyczna, wzorce zachowań, procedury).

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami protokołu dyplomatycznego  przydatnych w kontaktach oficjalnych i towarzyskich. Przygotowanie do wprowadzenia kodeksu etycznego w instytucji, przedsiębiorstwie, itp., nauka tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych oraz programów rozwoju etyki. Wdrożenie słuchaczy do umiejętnego wykorzystania w sposób praktyczny reguł protokołu oraz etykiety i pierwszeństwa w działalności zawodowej. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Etyka i etykieta w biznesie"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI