Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Negocjacje i mediacje

480 zł 10 h

Program:

1. „Ja negocjator”, „ja mediator” – kształtowanie własnego wizerunku, test „Czy jesteś asertywny?”.

2. Definicje i podstawowe terminy  w negocjacjach i mediacjach: Opowieść o aligatorach.

3. Strategie i fazy negocjacji i mediacji: Analiza SWOT, BATNA, test Thomasa Killmana.

4. Przygotowanie do negocjacji i mediacji: Arkusz Negocjacji, test z Analizy Transakcyjnej.

5. Rozpoczynanie negocjacji i mediacji – budowanie siły negocjacyjnej i mediacyjnej: case study.

6. Sytuacje trudne w negocjacjach i mediacjach: case study, ćwiczenie „Poniedziałek w urzędzie”.

7. Strategie rozwiązywania konfliktów: test rozwiązywania konfliktów, ćwiczenie „Konflikt”.

8. Finalizowanie negocjacji i mediacji: case study.

9. Podsumowanie wiadomości.

Cele:
Wzrost satysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji, umiejętność wyboru najodpowiedniejszych strategii dostosowanych do danej sytuacji, rozpoznawanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych procesu negocjacyjnego, wzmocnienie pewności siebie podczas negocjowania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10
- tryb: dzienny / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Negocjacje i mediacje"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI