Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

100% użyteczności w praktyce – projektowanie WWW i systemów online

1 200 zł 16 h

Program:

1. Realizacja projektów WWW – od wizytówki i LP do portali:

 • modele i rodzaje witryn internetowych
 • elementy składowe serwisu (URL, domena, elementy META)
 • kluczowe czynniki sukcesu: treść, nawigacja, projekt graficzny, mechanizmy i moduły
 • systemy zarządzania treścią (CMS) – czyli jak wybrać i samodzielnie zarządzać swoim serwisem internetowym, przegląd rozwiązań rynkowych
 • technologie internetowe w pigułce od A do Z
 • jak dobrze przeprowadzić projekt e-marketingowy
  - Brief w marketingu interaktywnym
  - etapy projektu – kluczowe fazy.

Warsztat – ćwiczenia praktyczne w grupach: projektowanie serwisu internetowego dla wybranego sektora wraz z analizą praktyk rynkowych – przykłady dobrych i złych praktyk. Case study – przykład serwisu informacyjno-sprzedażowego oraz brief e-marketingowy.

2. Usability i Accessibility – o użyteczności i dostępności projektów WWW krok po kroku:

 • Koncepcja person – target, segment, persona – jak projektować dla różnych typów użytkowników
 • Idea wireframes i prototypowanie informacji (AI) w sieci – od koncepcji przez makietę do projektu graficznego
 • Nazewnictwo kategorii i metoda „sortowania kart” – każde słowo ma znaczenie
 • Sztuka nawigacji – 7 typów organizacji contentu, czyli o sztuce prowadzenia użytkownika po serwisie
 • 7 kluczowych elementów projektu – jakie zasady wpływają na sukces projektu online
 • Metody badania użyteczności serwisów www
 • Kluczowe wymagania accessibility – jak sprawdzić dostępność serwisu w sieci.

Ćwiczenie – metody pomiaru usability. Narzędzia online.

3. Lokalizacja serwisów internetowych i corporate identity:

 • polityka domenowa i obecności w sieci
 • zasady lokalizacji serwisów internetowych w Polsce
 • Internet guidelines jako wzorce adaptacji międzynarodowych Projektów
 • układ treści – wzorce i obyczaje internetowe w projektach międzynarodowych.

Case study AT&T – ustrukturyzowany wzorzec redagowania treści.

4. Użyteczność w mobilnym Internecie:

 1. specyfika WWW versus mobilne witryny
 2. kluczowe elementy projektowania mobilnych serwisów: nawigacja, layout, szablon
 3. 4 warianty mobilnych witryn – od formatowania przez budowanie
 4. aplikacje mobilne – sztuka projektowania i wytyczne usability
 5. Testowanie mobilnych Projektów.

Ćwiczenie praktyczne – prototypowanie serwisu, case study – mobilne szablony do wykorzystania.

5. Audyt, weryfikacja i badania użyteczności:

 • Eyetracking – testy projektów graficznych i nawigacyjnych
 • badania usability – testy i zadania jako elementy weryfikujące skuteczność projektów WWW
 • mapy cieplne i clicktracking jako obraz efektywności działań w sieci
 • pozostałe metody (wywiady pogłębione, listy kontrolne, audyty eksperckie)
 • grupy kreatywne online – wykorzystanie potencjału klientów, przeciętnych konsumentów i ekspertów via WWW (pionierskie projekty Dell, Starbucks)
 • Benchmarking jako koncepcja adaptowania najlepszych rozwiązań.

6. Językowe usability. Sztuka komunikacji projektowej – między biznesem, agencją a IT:

 • ludzie od Internetu – specyfika, język, cele
 • sztuka komunikacji projektowej z grafikami, programistami, a także strategami i accountami
 • alians biznesu z IT, czyli o zasadach dobrej współpracy projektowej
 • jak współpracować z agencją interaktywną.

Metody prowadzenia zajęć:
Forma wykładowo-warsztatowa uwzględniająca kluczowe aspekty projektowania WWW. Ćwiczenia praktyczne - praca w grupach. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnego serwisu internetowego w oparciu o dostarczone materiały; „burza mózgów” w grupach mająca na celu wypracowanie oryginalnej koncepcji serwisu oraz konfrontacja jej wyników z praktykami rynkowymi. Brief w e-marketingu – ćwiczenie praktyczne; przykłady rynkowe – analizy błędów i najlepszych praktyk.

Cele:

 • przybliżenie specyfiki prowadzenia projektów z zakresu tworzenia WWW
 • przedstawienie zasad zarządzania projektami internetowymi – użyteczność (usability) i najlepsze praktyki
 • omówienie nowych trendów w projektowaniu WWW
 • prowadzenie działań e-marketingowych w ramach mobilnego Internetu, projektowanie mobilnych serwisów
 • omówienie koncepcji testowania i weryfikacji skuteczności projektów pod kątem sprzedaży i efektywnej komunikacji
 • zapoznanie ze specyfiką Internetu i poznanie różnić między komunikacją online versus offline
 • praktyczna forma szkolenia z licznymi przykładami efektywnych realizacji ma pozwolić uczestnikom na projektowanie nowoczesnych serwisów internetowych wraz z oceną ich ergonomii
 • praktyka definiowania realnych celów i pomiar skuteczności działań w zakresie projektów WWW
 • nabycie umiejętności projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) z elementami rozwiązań mobilnych i transakcyjnych.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za kreowanie, koordynowanie i wdrażanie projektów internetowych. Tematyka szkolenia szczególnie zainteresuje osoby odpowiedzialne za budowę i rozwój serwisów WWW oraz mobilnych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- umowa o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 8 lub 16 (szkolenie jednodniowe lub dwudniowe)
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 200 zł (koszt szkolenia dwudniowego)
- 750 zł (koszt szkolenia jednodniowego)

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs 100% użyteczności w praktyce"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI