Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

ePR – jak skutecznie prowadzić Public Relations w Internecie?

1 200 zł 16 h

Program:

1. Zaplanuj zanim opublikujesz:

 • ewolucja contentu – od papieru do mobile i społeczności; jak kanały online wpływają na komunikację offline
 • strategie redagowania i publikacji treści w sieci – jak wykorzystać kanał internetowy do zwiększania zasięgu
 • konwergencja – tradycyjne media a Internet; symbioza czy wojna
 • targetowanie treści względem audytorium – jak skutecznie docierać do odbiorcy komunikatu.

Quiz sprawdzający wiedzę + ćwiczenie praktyczne (definiowanie odbiorcy).

2. Internet PR w praktyce:

 • idea i cele ePublic Relations
 • obszary działania i narzędzia internetowego PR od A do Z
 • rodzaje ePR: pasywny i aktywny – który wybrać; wady i zalety
 • media relations – jak budować relacje z dziennikarzami w sieci
 • newslettery i magazyny elektroniczne – e-mail jako instrument ePR, czyli jak zaadoptować najefektywniejszy kanał komunikacji online
 • trendy i wyzwania w ePR – blogi, społeczności, mikroblogi, fora – kryzysy i sukcesy w nowej rzeczywistości
 • niestandardowy ePR i black PR w sieci – walczyć czy ignorować
 • komunikacja wewnętrzna (intranet) i z partnerami (extranet) – jak wykorzystać sieć do komunikacji z partnerami i kontrahentami
 • Content Marketing – ewolucja komunikacji online, która destabilizuje dotychczasowy rynek treści
 • przykłady realizacji.

Ćwiczenie praktyczne – plan aktywności ePR.

3. Praktyka redagowania treści w Internecie:

 • dekalog redaktora i model „odwróconej piramidy” – jak skutecznie komunikować się z poziomu WWW
 • od nano przez mikro po makro, czyli rodzaje contentu w sieci
 • style komunikacji – jak dobierać język w zależności od grupy docelowej
 • formatowanie treści (tytuły, nagłówki, podsumowania, kontekst) – dlaczego, po co i w jaki sposób
 • układ i formy informacji na stronie – rozmiar, czcionki, zdjęcia i ilustracje, kolory, tabele – dlaczego wszystko ma znaczenie
 • multimedia w serwisach WWW – od zdjęć i animacji, przez audio i wideo, po wideo i telewizję interaktywną – specyfika, zasady tworzenia, przykłady
 • redagowanie treści w zależności od jej celu:
  - informacyjne/PR/IR – raporty, konferencje, publikacje, komunikaty prasowe
  - budowa i zarządzanie pressroom
  - prezentacje PowerPoint i PDF – tworzenie i publikacja w sieci
 • redaktor jako ekspert SEO – strategie pozycjonowania w kompetencjach PR.

Ćwiczenia praktyczne – analiza i ocena materiałów.

4. Weryfikacja skuteczności i benchmarking:

 • definiowanie celów w zależności od rodzaju treści (tekst, wideo, audio, etc.)
 • audyt treści – metody analizy ilościowej i jakościowej konkurencji oraz branżowych wzorców
 • badania redaktora: eyetracking, testy z użytkownikami, badania tradycyjne (focusy, IDI, ankiety www), analityka webowa
 • mierniki skuteczności – wskaźniki e-marketingowe (np. lepkości/śliskości) i standardy analityczne (np. wskaźnik odrzuceń)
 • weryfikacja popularności contentu w sieci - przykłady narzędzi.

5. Trendy, zagrożenia, perspektywy:

 • agregatory treści i alerty w sieci – jak zwiększać zasięg i być poinformowanym
 • zagrożenia marki i ochrona treści w sieci (w tym formy licencjonowania contentu)
 • outsourcing treści w obszarze redagowania i pozyskiwania contentu.

Metody prowadzenia zajęć:
Forma wykładowo- warsztatowa uwzględniająca praktyczne zasady redagowania informacji. Prezentacja studiów przypadku, kampanii ePR i wzorców komunikacji dla specyfiki mediów społecznościowych. Zadania indywidualne i w grupach mających na celu przygotowanie się lub/i usprawnienie komunikacji za pośrednictwem Internetu.

Cele:

 • jak wykorzystać nowe technologie w komunikacji z mediami, klientami, partnerami i otoczeniem rynkowym
 • jak komunikować się z uwzględnieniem różnych segmentów odbiorców
 • w jaki sposób pisać, by użytkownicy i dziennikarze chętnie czytali nasze informacje
 • czy i w jaki sposób promować content zwiększając audytorium czytelników
 • jak mierzyć skuteczność publikowanej treści
 • zapoznanie ze specyfiką Internetu i poznanie różnic między komunikacją online versus offline
 • poznanie skutecznych sposobów i narzędzi dotarcia z przekazem do różnych grup docelowych
 • inspiracje, benchmarki i case studies – przykłady aktywności firm na polu ePR, content marketingu i dziennikarstwa w sieci
 • poznanie metod i wskaźników pozwalających na estymowanie efektywności w komunikacji firmy w kanale online.

Adresaci:
Specjaliści ds. e-marketingu i marketingu offline planujący lub rozpoczynający przygodę z komunikacją w social media, pracownicy działów Public Relations i Obsługi Klienta, kierownicy i dyrektorzy nadzorujący komunikację offline i online.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- umowa o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 8 lub 16 (szkolenie jednodniowe lub dwudniowe)
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 200 zł (koszt szkolenia dwudniowego)
- 750 zł (koszt szkolenia jednodniowego)

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs ePR – jak skutecznie prowadzić Public Relations w Internecie?"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI