Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kontrola zamówień publicznych

575 zł 16 h

Program:

1. Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych.

2. Ocena prawidłowości określenia wartości szacunkowej zamówienia.

3. Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia z punktu widzenia: wartości, przedmiotu, celów zamówienia oraz wymagań ustawy PZP.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

5. Ustalenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego.

6. Ocena wewnętrznej organizacji udzielania zamówień publicznych.

7. Wymagania dotyczące zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

8. Kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy.

9. Kontrola zamówień publicznych przez Prezesa UZP.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia merytoryczne z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, które winny być szczególnym obszarem zainteresowania instytucji kontroli, z uwagi na częstotliwość ich występowania lub ze względu na charakter nieprawidłowości.

Cele:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z najnowszymi zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto priorytetem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli udzielania zamówienia publicznego po zmianach. Zostaną porównane stare i nowe przepisy ustawy PZP oraz będzie dokonana prezentacja konsekwencji prawnych wprowadzonych zmian.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 575 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kontrola zamówień publicznych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI