Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zabezpieczenie wierzytelności w prawie międzynarodowym

480 zł 24 h

Program:

1. Osobiste zabezpieczenia wierzytelności a rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności na przykładach z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań stosowanych w obrocie:

 • porównanie wybranych instytucji
 • uwagi praktyczne z zakresu skutecznego ustanawiania zabezpieczeń w świetle polskiego kodeksu cywilnego, w tym bliższe przedstawienie następujących instytucji (na przykładach z praktyki obrotu oraz orzecznictwa):
  - poręczenie
  - weksel in blanco
  - kumulatywne i translatywne przystąpienie do długu
  - poddanie się egzekucji z aktu notarialnego
  - sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności
  - gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
  - zastaw zwykły i zastaw rejestrowy
  - hipoteka
  - przewłaszczenie na zabezpieczenie.

2. Weksel w prawie międzynarodowym na tle Konwencji sprawie jednolitej Ustawy o wekslach trasowanych i własnych.

3. Bezwarunkowe formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych na przykładach, w szczególności:

 • inkaso dokumentowe
 • akredytywa dokumentowa
 • faktoring i forfaktoring w handlu zagranicznym.

Cele:
Celem szkolenia jest poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu zabezpieczenia kontraktów w obrocie międzynarodowym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zabezpieczenie wierzytelności w prawie międzynarodowym"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI