Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego

810 zł 69 h

Program:

1. Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego – wprowadzenie do tematyki oraz zagadnienia wybrane.

2. Tytuł wykonawczy:

 • prowadzenie windykacji jako „narzędzie” do szybszej egzekucji sądowej należności
 • sposoby uzyskania tytułu wykonawczego
 • rodzaje tytułów wykonawczych.

3. Zabezpieczenie roszczenia dochodzonego pozwem oraz realizacja tytułu zabezpieczenia.

4. Egzekucja z ruchomości z perspektywy wierzyciela oraz dłużnika, w tym w szczególności:

 • dokonanie zajęcia rzeczy lub prawa
 • zbieg egzekucji sądowej oraz administracyjnej
 • zbycie zajętej rzeczy lub prawa
 • zajęcie udziału w spółce
 • zarząd przedsiębiorstwem jako forma prowadzenia egzekucji
 • przejęcie własności rzeczy na poczet dochodzonego długu - zagadnienia praktyczne oraz koszty.    

5. Egzekucja z nieruchomości z perspektywy wierzyciela, w tym w szczególności:

 • problemy związane z dużą liczbą wierzycieli
 • plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości
 • przebieg licytacji nieruchomości
 • przejęcie własności nieruchomości na poczet długu zagadnienia praktyczne oraz koszty.

6. Przedłużanie postępowania egzekucyjnego przez dłużnika, a sposoby oraz możliwości przeciwdziałania przewlekłości egzekucji.

7. Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków – uwagi praktyczne.

8. Prowadzenie egzekucji w stosunku do wspólników spółek osobowych oraz członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

9. Egzekucja świadczeń niepieniężnych na wybranych przykładach.

10. Ustawa o komornikach sadowych i egzekucji – praktyczne zagadnienia.

Cele:
Celem szkolenia jest poszerzenie praktyczniej wiedzy z zakresu sądowego dochodzenia oraz egzekucji roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 69
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2.

Koszt: 810 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI