Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rozliczenia międzynarodowe

400 zł 16 h

Program:

1. Podstawowe zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym.

2. Infrastruktura międzynarodowych rozliczeń (w tym SWIFT).

3. Jednolity Obszar Płatności w EUR.

4. Wybór formy płatności w handlu międzynarodowym

5. Bezwarunkowe formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych na przykładach, w szczególności:

  • inkaso dokumentowe
  • akredytywa dokumentowa
  • faktoring i forfaktoring w handlu zagranicznym.

Cele:
Poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu form i sposobów rozliczeń międzynarodowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Rozliczenia międzynarodowe"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI