Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kontrola, nieprawidłowości i ewaluacja funduszy strukturalnych

520 zł 22 h

Program:

1. Szczegółowe treści zajęć z uwzględnieniem ich formy.

2. Kontrola i monitorowanie projektu.

3. System Informowania o Nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (SION).

4. Zgłaszanie nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot.

5. Kontrola systemu zarządzania i kontroli.

6. Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko dokonania podwójnego finansowania.

7. Znaczenie i poziomy ewaluacji projektów europejskich.

Cele:
Celem zajęć jest sprawdzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • podstaw prawnych i rodzajów przeprowadzanych w ramach funduszy strukturalnych kontroli
  • funkcjonowania Systemu Informowania o Nieprawidłowościach
  • ewaluacji projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 22
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kontrola nieprawidłowości w projektach"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI