Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

1 035 zł 64 h

Program:

1. Wprowadzenie  zagadnienia: rozwój audytu wewnętrznego; zakres audytu.

2. Standardy audytu wewnętrznego.

3. Etyczne aspekty zawodu audytora wewnętrznego.   

4. Ramowe zasady zarządzania ryzykiem i kontroli, ład organizacyjny w sektorze publicznym.

5. Praktyka  audytu w sektorze publicznym:

  • zarządzanie audytem wewnętrznym
  • rodzaje usług audytowych
  • realizacja usług audytowych.

6. Umiejętności i techniki prac audytowych w sektorze publicznym.

7. Środowisko audytu w sektorze publicznym.

Cele:
Proponowany program kursu zawiera zagadnienia, które obejmują tematykę wymaganą na egzaminie prowadzącym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu audytora wewnętrznego w  publicznym CGAP (Certified Government Auditing Professional). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych posiadanie certyfikatu CGAP w połączeniu z dwuletnim doświadczeniem zawodowym w audycie wewnętrznym daje uprawnienia do bycia audytorem wewnętrznym w sektorze publicznym. W ramach kursu prowadzący udzieli instruktażu, co do procedury rejestracji na egzamin CGAP, sposobu dokonywania opłat rejestracyjnej i egzaminacyjnej oraz poinformuje o wszelkich formalnościach związanych z przystąpieniem do egzaminu. Omówiona zostanie także technika zdawania egzaminu.

Metody szkolenia:
- wykład, studium przypadku.
Po każdy module tematycznym przewiduje się przeprowadzenie testów oraz sesje pytań i odpowiedzi.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 64
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 035 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI