Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kodowanie i rozliczanie świadczeń szpitalnych (warsztaty praktyczne)

400 zł 6 h

Program:

1. Jak właściwie dokumentować zrealizowane świadczenia? Wymogi formalne prowadzenia dokumentacji zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z uwzględnieniem: 

 • ogólnych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • podziału na dokumentację szpitalną oraz ambulatoryjną,
 • danych wymaganych w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej.

2. Jak należy prawidłowo kodować udzielone świadczenia?

 • budowa Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD‑10),
 • rozpoznanie zasadnicze a rozpoznanie współistniejące,
 • zasady kodowania rozpoznań,
 • omówienie Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych udostępnianej przez NFZ,
 • definicja istotnej procedury medycznej,
 • szczegółowe zasady dotyczące kodowania leczenia onkologicznego.

3. Sprawozdawanie i rozliczanie zrealizowanych świadczeń. Przedstawienie przepisów dotyczących sprawozdawania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o poszczególne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • warunki niezbędne do zawarcia umowy i realizacji świadczeń w oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Zarządzenia Prezesa NFZ,
 • katalogi świadczeń,
 • opisy poszczególnych świadczeń:
  indywidualne rozliczenia za zgodą płatnika,
  pakiet onkologiczny oraz pakiet kolejkowy.

4. Warsztaty z kodowania i rozliczania świadczeń szpitalnych:

 • grupy zachowawcze
 • grupy zabiegowe
 • hospitalizacje wielooddziałowe
 • pobyty zakończone zgonem

Cele:
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, kodowania oraz sprawozdawania świadczeń w oparciu o umowę w rodzaju leczenie szpitalne. Zapoznanie się z zasadami prawidłowego rozliczania świadczeń, znalezienie rozwiązań na zgłaszane przez uczestników problemy.

Adresaci Kursu:
Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zajmujące się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kurs wystawiane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 6,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kodowanie i rozliczanie świadczeń szpitalnych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI