Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Ochrona radiologiczna pacjenta

250 zł 1 dzień

UWAGA!
Z uwagi na brak aktu wykonawczego do realizacji kursu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, Uczelnia wstrzymuje rekrutację.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest wpisana do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33c Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z późn, zm.) oraz §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm.).

Kurs realizowany przy współpracy z firmą Mariusz Masiuk ul. Anny Jagiellonki 34/14, 80-034 Gdańsk. 


Kurs jest dedykowany do techników i lekarzy pracowni diagnostyki obrazowej. Uczestnik po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminu państwowego uzyska certyfikat, którego ważność wynosi 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy również lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury związane z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych oraz techników RTG obsługujących aparaty RTG.

Kurs realizowany przy współpracy z firmą Mariusz Masiuk, 80-034 Gdańsk ul. Anny Jagiellonki 34/14. Firma wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Ośrodek Mariusz Masiuk jest wpisany do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta – odpis z rejestru znajdziecie Państwo TUTAJ.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest wpisana do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta – odpis z rejestru znajdziecie Państwo TUTAJ.

Program (program kursu dostosowany jest dla danej grupy specjalności):

1. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.

2. Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.

3. Podstawy detekcji promieniowania jonizującego.

4. Efekty deterministyczne.

5. Ogólne założenia ochrony radiologicznej.

6. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta/w tym dzieci i młodzież.

7. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.

8. Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych – zasady optymalizacji.

9. System zarządzania jakością.

10. Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

Metody prowadzenia zajęć:
Wykłady i warsztaty – uczestnicy w trakcie kursu zostaną zapoznani z tematyką szeroko pojętej ochrony radiologicznej pacjenta oraz z aspektami poprawnego korzystania z urządzeń pomiarowych, jak również innych środków ochrony osobistej personelu oraz pacjenta. Ponadto każdy z uczestników, będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do zdawania egzaminu, a po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • dostarczenie kserokopii dowodu osobistego
  • złożenie oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (pobierz dokument)
  • uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu na konto Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin przeprowadzany w formie testu obejmującego od 30 do 40 pytań
- egzamin trwa 60 minut od chwili rozdania zestawów egzaminacyjnych

Koszt kursu:
- 250 zł,
- dodatkowa opłata za egzamin – 140 zł.
Cena obejmuje wykłady i ćwiczenia, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, bufet kawowy, certyfikat.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Ochrona radiologiczna pacjenta"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI