Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Oprogramowanie komputerowe w poradnictwie dietetycznym/żywieniowym

480 zł 18 h

Program:

1. Metody oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia. Bilans energetyczny organizmu.  

2. Ocena sposobu żywienia metodą wywiadu 24-godzinnego.

3. Opracowanie jadłospisów przy zastosowaniu programu komputerowego Dieta 5.D w oparciu o wytyczne w żywieniu podstawowym.

4. Opracowanie diet przy zastosowaniu oprogramowania  Dieta 5.D  oraz Dietetyk w oparciu o wytyczne żywieniowe w zespole metabolicznym i wybranych jednostkach chorobowych.

5. Opracowanie diet przy zastosowaniu programu komputerowego Dieta 5.D w oparciu o wytyczne żywieniowe w wybranych dyscyplinach sportowych.

6. Opracowanie diet o ograniczonej wartości energetycznej (odchudzające) przy zastosowaniu programu komputerowego Dieta 5.D.

Cele:
Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym służącym pracy dietetyka oraz osoby zajmującej się poradnictwem żywieniowym. Uczestnik kursu nabędzie umiejętności układania diet przy użyciu programu komputerowego w oparciu o wytyczne do planowania żywienia podstawowego, a także układania diet w wybranych jednostkach chorobowych, diet dla sportowców, osób chcących obniżyć masę ciała, itp. Umiejętność pracy z programem znacznie skraca czas opracowywania diety, a jednocześnie daje możliwość ułożenia jej dla danego przypadku, z uwzględnieniem indywidualnych cech, nawyków oraz potrzeb żywieniowych pacjenta/klienta. Umiejętność korzystania z programu daje możliwość układania diet dobrze zbilansowanych w prosty i szybki sposób, bez konieczności korzystania z gotowych wzorów i z dużym naciskiem na indywidualność diety, co wiąże się z podniesieniem jakości porady. W trakcie kursu uczestnik uczy się również technik przeprowadzania wywiadu żywieniowego w sposób właściwy i poprawny, tak aby dane, na podstawie których opracowywane jest żywienie, były jak najbardziej rzeczywiste.

Adresaci:
Kurs skierowany jest do osób pracujących w poradnictwie żywieniowym/dietetycznym, a także osób planujących żywienie zbiorowe, chcących poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, a także do osób chcących podjąć pracę w zawodzie, którzy tego typu umiejętności nie posiadają.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 18,
- tryb: wieczorowy / weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Oprogramowanie komputerowe dietetyka"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI