Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego z elementami dietetyki

480 zł 20 h

Program:

1. Zawód intendent w zakładzie żywienia zbiorowego, obowiązki intendenta w odniesieniu do przepisów Kodeksu Pracy, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, wymagań sanitarno- epidemiologicznych.

2. Zawód dietetyk.

3. Przedstawienie klasyfikacji diet.

4. Przepisy BHP, HAACP, GHP, GMP.

5. Podział  obowiązków  w obrębie placówki.

6. Omówienie zadań i czynności (część teoretyczna i praktyczna):

 • dyscyplina finansowa
 • gospodarowanie środkami pieniężnymi 
 • wartość zamówienia
 • magazyn
 • dostawa i przyjęcie towaru
 • sprawdzanie temperatur
 • kartoteki przychodów i rozchodów

7. Prezentacja dokumentacji intendenta – część praktyczna.

8. Część dietetyczna praktyczna:

 • zapoznanie z tablicami produktów i potraw
 • układanie jadłospisów
 • prezentacja komputerowego programu dietetycznego

9. Podsumowanie wiadomości.

Cele:
Zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi. W trakcie szkolenia zostaną Państwo zapoznani z obowiązkami intendenta przede wszystkim w odniesieniu do Kodeksu Pracy. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad GHP i GMP oraz elementów HACCP.

Adresaci:
Kurs przeznaczony jest dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego m.in. ośrodków przedszkolnych, szkolnych, żłobków, jak również osób pracujących w zawodzie dietetyka, jak również starających się o pracę w zawodzie intendenta.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

 Miejsce:
- liczba godzin: 20,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego z elementami dietetyki"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI