Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Bezpieczeństwo żywności

480 zł 24 h

Program:

1. Zasady GMP/GHP jako fundament tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

2. Podstawy prawne wdrażania dobrych praktyk.

3. Terminologia stosowana w GMP/GHP.

4. Wymagania GMP.

5. Wymagania GHP.

6. Zasady tworzenia dokumentacji GMP, GHP – warsztaty.

7. System HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności – elementy teoretyczne.

8. Regulacje prawne Polski i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności.

9. System HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

10. Terminologia stosowana w systemie HACCP.

11. Analiza zagrożeń.

12. Identyfikacja CCP.

13. Wyznaczanie limitów krytycznych.

14. Monitorowanie CCP i działania korygujące.

15. Weryfikacja systemu HACCP.

16. Dokumentacja systemu HACCP – teoria.

17. Dokumentacja HACCP – warsztaty.

18. Podstawy prawa żywnościowego krajowego i unijnego.

Cele:
Zapoznanie się z regulacjami formalno-prawnymi HACCP. Nabycie umiejętności zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności, umożliwienie spełnienia wymagań prawnych żywności UE, podniesienie wymagań i usług w branży gastronomicznej,

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Bezpieczeństwo żywności"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI