Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Pierwsza pomoc

200 zł 10 h

Program:

1. Zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Ocena poszkodowanych.

3. Obserwacja czynności życiowych.

4. Opanowanie poważnych krwotoków.

5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

6. Postępowanie z nieprzytomnym, który ma trudności w oddychaniu.

7. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia.

8. Postępowanie w nagłym ataku serca.

9. Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran.

10. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

11. Złamanie kości i zwichnięcie stawów.

12. Porażenie prądem elektrycznym.

13. Zestaw Pierwszej Pomocy – korzystanie z apteczki.

Cele:
Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Zajęcia prowadzone są według wytycznych  Europejskiej Rady Resuscytacji.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 10,
- tryb weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 200 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Pierwsza pomoc"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI