Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Pierwsza pomoc dla nauczycieli

650 zł 30 h

Program:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Wezwanie pomocy.

3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

4. Poszkodowany nieprzytomny.

5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.

7. Zadławienia.

8. Urazy i skutki urazów.

9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.

10. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.

11. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.

12. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.

13. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.

14. Zatrucia.

15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.

16. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

17. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Podstawa prawna: Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30,
- tryb weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 650 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Pierwsza pomoc dla nauczycieli"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI