Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

ECDL Base – kurs przygotowujący do egzaminu

620 zł 40 h

Uczelnia jest Centrum Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Po ukończeniu szkolenia możecie Państwo zdawać egzamin certyfikacyjny ECDL w naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji ECDL znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

Program:

1. Przetwarzanie tekstów (12h) – Tworzenie dokumentu, otwieranie istniejącego dokumentu. Formatowanie tekstu. Formatowanie akapitu. Formatowanie strony (marginesy, nagłówki, stopki). Używanie szablonów i stylów. Drukowanie dokumentu i jego części. Tworzenie i formatowanie tabel. Formatowanie zawartości tabel. Wstawianie i formatowanie obiektów (grafika, obiekty WordArt). Tworzenie list (wypunktowanie, numerowanie). Formatowanie tekstu z wykorzystaniem tabulatorów. Korespondencja seryjna. Wykorzystanie narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki. Współpraca z innymi programami.

2. Arkusze kalkulacyjne (16h) – Tworzenie skoroszytu. Formatowanie komórek. Praca z danymi (sortowanie, filtrowanie). Adresowanie bezwzględne i względne komórek. Kopiowanie danych między arkuszami. Korzystanie z podstawowych formuł. Tworzenie i formatowanie wykresów. Wstawianie dodatkowych obiektów (grafika, WordArt). Drukowanie arkusza kalkulacyjnego i jego fragmentów.

3. Grafika menedżerska i prezentacyjna (4h) – Projektowanie i tworzenie prezentacji. Dodawanie nowych slajdów. Wstawianie i formatowanie obiektów (grafika, pola tekstowe, hiperłącza). Pokaz slajdów. Różne widoki wyświetlania prezentacji. Efekty specjalne w prezentacjach (przejścia między slajdami, animacje, efekty dźwiękowe). Tworzenie i modyfikowanie szablonów prezentacji. Wydruk slajdów.

4. Usługi w sieciach informatycznych (8h) – Sposoby podłączenia komputera do sieci Internet. Usługi sieci komputerowych: poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, WWW. Nawigacja w sieci. Wyszukiwanie informacji i ich zapisywanie. Bezpieczeństwo w sieci.

Cele:
Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Materiał kursu podzielony jest na segmenty odpowiadające modułom egzaminacyjnym ECDL.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które pragną usystematyzować swoją wiedzę z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Uczestnik kursu powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności związane z obsługą programów pakietu Microsoft Office.
Szczegóły dotyczące opłat związanych z uzyskaniem certyfikatu ECDL znajdują się na stronie Polskiego Biura ECDL
www.ecdl.com.pl.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 620 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI