Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu

2 500 zł 90 h

Program:

1. Rola i znaczenie psychologii w biznesie.

2. Lider czyli kto? – rola lidera w biznesie i zarządzaniu.

3. Budowanie efektywnej komunikacji na terenie organizacji.

4. Procesy grupowe i ich znaczenie w pracy zespołowej.

5. Skuteczne motywowanie pracowników  z elementami automotywacji.

6. Organizacja i planowanie pracy z uwzględnieniem technik zarządzania czasem.

7. Rekrutacja i selekcja kadry pracowniczej.

8. Planowanie rozwoju pracowników – coaching, mentoring, szkolenia.

9. Podstawy diagnozy organizacji.

10. Kreatywność w organizacji.

11. Techniki i zasady zarządzanie konfliktami.

12. Prowadzenie skutecznych negocjacji.

13. Zarządzanie zmianą w firmie.

14. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych.

15. Działania marketingowe i reklamowe w organizacji.

16. Psychologia obsługi klienta.

17. Stres i wypalenie zawodowe jako przykład sytuacji trudnych w organizacji.

Cele:
Akademia Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu pozwala doskonalić szerokie spektrum kompetencji psychospołecznych, kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w środowiskach biznesowych. Kurs pozwoli zdobyć odpowiednie umiejętności m.in. w zakresie skutecznego motywowania pracowników (w tym tworzenia systemów motywacyjnych), podstaw diagnozy organizacji, planowania rozwoju własnego i rozwoju pracowników, skutecznych negocjacji biznesowych. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób zadbać o swój osobisty wizerunek, jak również wizerunek organizacji. W programie uwzględniono szereg czynników, sytuacji, z jakimi można się spotkać na ścieżce swojej zawodowej kariery. Dzięki temu, uczestnicy nabywają umiejętność podejmowania działań odpowiednio dopasowanych do okoliczności, w jakich aktualnie znajdują się oni, bądź ich organizacja.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu WSG wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez 
Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach,
- test z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku.

Termin i miejsce:
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- ścieżka grupowa i mieszana: 2 500 zł,
- ścieżka indywidualna: 2 900 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za Akademię Psychologii w biznesie i zarządzaniu"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI