Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Public Relations

2 500 zł 90 h

Program:

1. Budowanie strategii public relations.

2. E-public relations.

3. Komunikacja społeczna.

4. Lobbing, sponsoring.

5. Ocena skuteczności public relations.

6. Podstawy zarządzania i marketingu.

7. Prezentacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

8. Public relations wewnętrzny.

9. Relacje z mediami.

10. Studia przypadku – spotkania z praktykami.

11. Techniki negocjacji.

12. Tożsamość wizualna – Corporate identity.

13. Tworzenie działu public relations w firmie.

14. Wizerunek organizacji i marki.

15. Zarządzanie sytuacją kryzysową.

16. Zarządzanie zespołem.

Cele:
Celem Akademii jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących: procesu budowania strategii Public Relations – znajomości wszystkich etapów procesu i badań oraz czynności niezbędnych na każdym etapie.

Cele szczegółowe:

 • Analiza sytuacji wyjściowej przedsiębiorstwa, audyt komunikacyjny w przedsiębiorstwie.
 • Umiejętność określenia i wyboru właściwej strategii Public Relations dla przedsiębiorstwa.
 • Znajomość specyfiki Internetu, jako medium i umiejętność wykorzystania go w kampaniach promocyjnych, Znajomość zasad budowania witryn internetowych.
 • Poprawne, czytelne i sugestywne budowanie komunikatu, dopasowanie formy i treści komunikatów do różnych odbiorców. Poprawa umiejętności interpersonalnych i skuteczności komunikowania się.
 • Zasady redagowania informacji prasowych i komunikatów. Budowanie właściwych relacji z przedstawicielami różnych mediów.
 • Znajomość narzędzi komunikacji wewnętrznej i możliwości wykorzystywania ich w PR wewnętrznym.
 • Diagnozowanie potencjalnych problemów organizacji i przygotowywanie algorytmów postępowania na wypadek kryzysu.
 • Odpowiedni dobór personelu i budowanie sztabu antykryzysowego.
 • Umiejętność oceny sytemu zarządzania w firmie.
 • Umiejętność wyboru strategii marketingowej w firmie.
 • Umiejętność oceny skuteczności działań  PR.
 • Umiejętność wyboru metody oceny skuteczności PR.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zakończonych zajęciach uczestnik Akademii otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Public Relations  wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez 
Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach,
- test z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku.

Termin i miejsce:
- tryb weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- ścieżka grupowa i mieszana: 2 500 zł,
- ścieżka indywidualna: 2 900 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za Akademię Public Relations"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI