Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Nowe zasady delegowania pracowników do pracy w ramach UE. Praca tymczasowa - nowe przepisy

400 zł 8 h

Program:     

1. Nowe zasady delegowania pracowników  do pracy w ramach Unii Europejskiej. Delegowanie z terytorium RP i na teren RP – przepisy wspólnotowe:

 • delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – regulacje ustawowe
 • delegowanie pracowników na teren Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarii
 • delegowanie pracowników z zagranicy do Polski – obowiązki pracodawcy zagranicznego z terenu UE i z państw trzecich
 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, przepisy i dyrektywy unijne
 • zasady podlegania ubezpieczeniom pracowników migrujących
 • praca w kilku państwach – zasady podlegania ustawodawstwu
 • podróż służbowa a oddelegowanie.

2. Praca tymczasowa – nowe przepisy, projekt zmian. Odpowiedzialność karno-administracyjna pracodawcy użytkownika. Outsourcing a praca tymczasowa – różnice i podobieństwa. Aspekty kontrolne PIP:

 • praca tymczasowa a outsourcing – definicje legalne
 • prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika
 • zakres przedmiotowy umów zawieranych pomiędzy agencję pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
 • odpowiedzialność wykroczeniowa przedsiębiorcy korzystającego z agencji pracy
 • wytyczne do kontroli – kontrole „krzyżowe” PIP
 • zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych.

Świadectwo kwalifikacyjne
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Nowe zasady delegowania pracowników do pracy w ramach UE"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI