Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Obowiązki agencji zatrudnienia wobec pracowników cudzoziemskich. Procedury ruchu bezwizowego

400 zł 8 h

Program:

1. Nowe formy zatrudniania cudzoziemców:

 • praca tymczasowa
 • outsourcing
 • leasing pracowniczy.

2. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców jako  pracowników tymczasowych:

 • zatrudnienie pracownicze, cywilnoprawne
 • nowe limity pracy tymczasowej
 • zasady uzgodnień między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem po nowelizacji
 • przepisy ochronne kobiet w ciąży
 • nowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentów pieniężnych
 • obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika.

3. Obowiązki agencji zatrudnienia po zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy:

 • nowe certyfikaty
 • zapewnienie lokalu na działalność agencji
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia.

4. Uproszczony dostęp do rynku pracy na terenie RP:

 • zasady legalizacji pracy
 • wytyczne dla PUP
 • procedury rejestracji oświadczeń.

5. Zezwolenia na pracę. Jednolite zezwolenia na pobyt i pracę:

 • rodzaje zezwoleń, typy
 • wymogi formalne podmiotów zatrudniających
 • cudzoziemiec „w procedurze”
 • postępowanie administracyjne przed Urzędem Wojewódzkim.

7. Test Rynku Pracy:

 • informacja starosty
 • ustawowe zwolnienia z obowiązku
 • właściwość miejscowa wniosku.

8. Wypełnianie  dokumentów. Formularze. Błędy formalne.

9. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terenie RP i poza granicami:

 • zatrudnienie pracownicze i cywilnoprawne
 • delegowanie do pracy za granicą, wymogi formalne i ubezpieczeniowe.

10. Procedury związane z Ruchem bezwizowym – zmiany w przepisach:

 • procedura na granicy
 • wymogi formalne
 • limity pobytów krótkoterminowych.

Świadectwo kwalifikacyjne
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Obowiązki agencji zatrudnienia wobec pracowników cudzoziemskich"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI