Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Profesjonalna niania – kurs domowej opieki nad dzieckiem

700 zł 40 h

Program:

1. Podstawy medycyny ratunkowej - udzielanie dziecku pierwszej pomocy (e-learning).

2. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się:

 • podstawy psychologii rozwojowej
 • niepokojące symptomy, rozwój nieharmonijny dziecka, trudne zachowania
 • podstawy pielęgnacji i higieny dziecka
 • zasady w żywieniu dziecka, alergie
 • organizacja dnia z uwzględnieniem potrzeb dziecka
 • współpraca z rodzicami (e-learning).

3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, naśladowcze, dydaktyczne, tematyczne (e-learning).

4. Kompetencje opiekuna dziecka (przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeks etyczny w pracy z małym dzieckiem, umiejętność radzenia sobie ze stresem (e-learning), dokumentacja rozwoju dziecka).

5. Aspekty prawno-ubezpieczeniowe, wymagania ustawowe przy zatrudnianiu niani:

 • obowiązki prawne (zatrudnienie)
 • obowiązki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie)
 • badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Cele:
Celem kursu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy niani, tj. w sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3, a w szczególności przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem, pielęgnacji i higieny, udzielania pierwszej pomocy, organizowania czasu i zabawy oraz wypoczynku dziecka, a także zapoznanie się z przepisami prawnymi i formalnościami przy zatrudnianiu niani.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40 (17 h - zajęcia stacjonarne, 23 h - e-learning)
- tryb weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 700 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Profesjonalna niania"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI